HoREA kiến nghị xem xét trần chi phí lãi vay từ 20% lên 25%

.
Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính liên quan đến quy định về trần tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, quy định trần lãi vay không được vượt quá 20% theo quy định tại Khoản 3, điều 8, Nghị định 20/2017 của Chính phủ là thấp và chưa hợp lý đối với điều kiện hoạt động của nền kinh tế và thị trường bất động sản nước ta trong giai đoạn hiện nay. HoREA kiến nghị Chính phủ xem xét quy định trần chi phí lãi vay không được vượt quá (khoảng) 25%.
 
Trước đó, Nghị định 20 ngày 24/2/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết có hiệu lực từ ngày 1/5/2017. Cụ thể, Khoản 3 Điều 8 của Nghị định 20 quy định: "Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế".
 
Trả lời Thời Báo Tài Chính tháng 11/2018, ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Bộ Tài chính, cho biết Nghị định 20 được ban hành tạo cơ sở pháp lý cho cuộc đấu tranh chống chuyển giá, xói mòn cơ sở thuế. Theo ông, đây là công cụ hữu ích để cơ quan thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra, có tác động răn đe doanh nghiệp có ý đồ lợi dụng chính sách thuế để chuyển nguồn lực tài chính ra nước ngoài bất hợp pháp.
 
Theo đại diện Bộ Tài chính, cơ quan thuế sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng hơn vấn đề trên, sau khi đặt ra những câu hỏi về đối tượng "kêu" về Nghị định 20.
 
Lâm Tùng Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.
Nguồn: www.stockbiz.vn