VIB chuẩn bị phát hành 219 triệu cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ lên hơn 7.800 tỷ đồng

 Theo đó, VIB cho biết biết, ngày 18/10 vừa qua, Ngân hàng đã công bố thông tin về việc đã nhận được công văn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2018 và mới đây, hồ sơ tăng vốn của VIB cũng đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Cụ thể, vốn điều lệ của VIB dự kiến sẽ tăng từ mức 5.644 tỷ đồng hiện nay lên 7.834 tỷ đồng, thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 41,13%. Như vậy, mỗi cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 41,13 cổ phần mới. Ngày đăng ký cuối cùng là 19/11/2018.

0b2a2135-1500428874  

Ngân hàng cho biết, nguồn vốn để phát hành cổ phiếu được lấy từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận để lại lũy kế của các năm trước năm 2017. Tổng số vốn điều lệ tăng thêm là 2,19 tỷ đồng.

Được biết, phương án này đã được Đại hội đồng cổ đông VIB thông qua ngày 28/3/2018. Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) mới của VIB theo chuẩn Basel II sẽ tiếp tục được tăng cường, duy trì khoảng cách an toàn so với mức quy định tối thiểu 8% theo thông tư 41 của Ngân hàng Nhà Nước. Đây cũng là một trong 10 ngân hàng thương mại được phê duyệt triển khai sớm chuẩn Basel 2. Hiện VIB đã hoàn tất việc triển khai và đã đăng ký với Ngân hàng Nhà nước áp dụng sớm chuẩn mực Basel II ngay trong năm 2018.

Lần tăng vốn gần đây nhất của VIB là vào năm 2016 khi ngân hàng thực hiện việc tăng vốn từ 4.850 tỷ đồng lên 5.644 tỷ đồng thông qua việc chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 16,5% cho các cổ đông. 

Mới đây, VIB cũng vừa công bố kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm 2018, với lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 1.956 tỷ đồng, tăng 187% so với cùng kỳ năm trước và bằng 98% kế hoạch cả năm. Doanh thu vượt 47% so với cùng kỳ, trong đó thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi tăng lần lượt 49% và 40%. 

  • Sáng chế hệ thống cảnh báo ô nhiễm môi trường của sinh viên Đà Nẵng được đánh giá cao
  • Nóng vụ bản quyền AFF Cup: Next Media tuyên bố khởi kiện các đơn vị truyền hình trả tiền
  • Ford và những sáng chế hữu ích giúp phát triển ngành ô tô

Ánh Phượng

Nguồn: www.sohuutritue.net.vn