Kiểm soát chi cho dự án dùng vốn vay ODA, vay ưu đãi

.

Theo nội dung Nghị định 132/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2016 về quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài vừa được Thủ tướng ký, từ 1/10 việc kiểm soát chi và thanh toán nguồn vốn trên sẽ được áp dụng theo quy định hiện hành như với vốn ngân sách nhà nước.

Cụ thể, Kho bạc nhà nước các cấp thực hiện việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của dự án hoặc hợp phần dự án được ngân sách nhà nước cấp phát; dự án áp dụng cơ chế cấp phát một phần, vay lại một phần theo tỷ lệ và dự án vay lại của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cơ quan cho vay lại được Bộ Tài chính uỷ quyền thực hiện việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của dự án hoặc hợp phần dự án áp dụng cơ chế vay lại toàn bộ.

Các khoản chi trước và sau của các dự án vay vốn ODA, vốn ưu đãi đều được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận tính hợp pháp, hợp lệ trước hoặc sau khi chủ dự án rút vốn thanh toán cho nhà thầu, người thụ hưởng.

Kiểm soát chi sau áp dụng với các trường hợp: thanh toán từ tài khoản tạm ứng cho nhà thầu, nhà cung cấp, trừ tài khoản tạm ứng do Bộ Tài chính là chủ tài khoản áp dụng kiểm soát chi trước. Chuyển tiền từ tài khoản tạm ứng sang tài khoản tạm giữ để thanh toán chi phí kiểm toán độc lập sau khi đóng tài khoản tạm ứng; chuyển tạm ứng từ tài khoản tạm ứng cho các tài khoản cấp hai đối với dự án có nhiều cấp quản lý...

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày rút vốn thanh toán, chủ dự án phải hoàn tất hồ sơ thanh toán gửi cơ quan kiểm soát chi xác nhận để làm cơ sở thực hiện lần thanh toán kế tiếp. Trường hợp thấy cần thiết, chủ dự án có quyền thỏa thuận với nhà thầu áp dụng hình thức kiểm soát chi trước đối với các khoản chi và gửi cơ quan kiểm soát chi để phối hợp thực hiện.

Anh Minh

kiem soat chi cho du an dung von vay oda vay uu dai Chuyên gia Nhật lương 700 triệu/tháng: Chủ nợ ODA lớn nhất Việt Nam phản hồi

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đơn vị đại diện cho Nhật Bản trong việc hợp tác, phát triển ODA ngày 5/9 ...

kiem soat chi cho du an dung von vay oda vay uu dai Ninh Thuận muốn vay ODA 230 tỷ đồng xây thành phố thông minh

Thành phố thông minh có tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng nhưng vốn đối ứng của địa phương chỉ có 15 tỷ đồng.

kiem soat chi cho du an dung von vay oda vay uu dai Bộ Tài chính lo ngại vốn ODA: Những cảnh báo kịp thời

Chúng ta đã kết thúc giai đoạn vay ODA lãi suất bằng 0% với các nhà tài trợ trên thế giới, giờ phải cẩn trọng ...

Nguồn: thoimoi.vn