Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm với Việt Nam

.

Việc nâng hạng lên Ba3 dựa trên nhận định về tiềm năng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, được thúc đẩy nhờ sử dụng ngày càng hiệu quả lao động và vốn trong nền kinh tế, theo thông báo từ Moody’s ngày 10/8.

Kỳ hạn trái phiếu Chính phủ dài và sự giảm phụ thuộc vào nợ nước ngoài cho thấy sự ổn định và gánh nặng nợ giảm dần, đặc biệt là nếu tăng trưởng kinh tế được duy trì. Cấu trúc nợ chính phủ của Việt Nam cũng giúp hạn chế ảnh hưởng từ các cú sốc tài chính.

Nâng hạng còn phản ánh những cải thiện trong lĩnh vực ngân hàng – được dự báo duy trì dù ở mức độ tương đối yếu. Tuy nhiên, Việt Nam cũng có thể phải đối mặt rủi ro phát sinh từ những điểm yếu trong hệ thống ngân hàng hoặc cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung hiện tại, khiến thương mại toàn cầu giảm mạnh.

Moody's cũng nâng trần tín nhiệm với trái phiếu ngoại tệ (FC) dài hạn từ Ba2 lên Ba1, mức trần tín nhiệm đối với tiền gửi FC dài hạn từ B2 lên B1. Mức trần trái phiếu FC ngắn hạn và tiền gửi giữ nguyên mức “không phải tốt nhất”. Mức trần tiền gửi và trái phiếu bằng VND vẫn ở Baa3.

Kinh tế Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng mạnh, khoảng 6,5%, theo Moody’s. Nhìn chung, tiềm năng tăng trưởng mạnh thường có xu hướng liên quan đến khả năng cạnh tranh thấp. Tuy nhiên, sức mạnh kinh tế Việt Nam là kết hợp của tăng trưởng mạnh và sức cạnh tranh cao, thể hiện ở nền kinh tế đang chuyển hướng sang các lĩnh vực giá trị gia tăng cao.

Với tăng trưởng GDP trung bình trên 6% trong thập kỷ qua, Việt Nam đã vươn lên trong chuỗi giá trị sản xuất chỉ trong thời gian ngắn, giành lấy sự cạnh tranh trong lĩnh vực lắp ráp các sản phẩm điện tử giá trị gia tăng cao hơn, như điện thoại thông minh, và vẫn giữ lợi thế so sánh trong những mặt hàng cần nhiều lao động như dệt may.

Dựa vào những yếu tố trên, Moody’s dự báo tăng trưởng GDP bình quân của Việt Nam là 6,4% trong giai đoạn 2018 – 2022.

Nguồn: ndh.vn