Tp.HCM yêu cầu "siết" mua bán, chuyển nhượng dự án BĐS trên địa bàn

.

Giám đốc Sở Xây dựng Tp.HCM được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận, chấp thuận đầu tư, chuyển nhượng dự án kinh doanh bất động sản. Đồng thời, Giám đốc Sở Xây dựng cần xây dựng chuyên đề về giải pháp kiểm soát việc chuyển nhượng dự án nhằm mục đích trục lợi.

chuyển nhượng dự án
Mặc dù chưa đền bù, giải tỏa xong nhưng dự án khu dân cư Phước Kiển của Công ty Quốc Cường Gia Lai được cho là đã bán cho đối tác khác

Giám đốc Sở Tư pháp có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức rà soát các quy định pháp luật liên quan đến đấu giá trong lĩnh vực bất động sản. Ngoài ra, cơ quan này cũng được giao đề xuất xây dựng chuyên đề về đấu giá đất do Nhà nước trực tiếp quản lý.

Trong văn bản chỉ đạo, Phó chủ tịch UBND TP còn giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các quy định pháp luật liên quan đến đấu thầu trong lĩnh vực bất động sản; đồng thời đề xuất xây dựng chuyên đề đấu thầu dự án có sử dụng đất do Nhà nước quản lý.

Sau khi giao nhiệm vụ, UBND Tp.HCM cũng yêu cầu các sở ngành trên phải báo cáo, trình UBND Tp.HCM xem xét trước thời điểm ngày 1/11/2018.

Nguồn: nhadatgiaodich.com