Hướng dẫn hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

.
(Xây dựng) – Về việc hướng dẫn hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Cty CP Stonimex.

-->

(Xây dựng) – Về việc hướng dẫn hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Cty CP Stonimex.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 01/CV-ST ngày 13/9/2018 của Cty CP Stonimex về việc hướng dẫn hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Tại văn bản phúc đáp, Bộ Xây dựng trả lời như sau: Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thay thế Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp giấy phép chế biến hoặc giấy chứng nhận đầu tư nhà máy chế biến khoáng sản.

Vì vậy, Cty CP Stonimex thực hiện xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Ánh Dương

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn