Hà Nội duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường qua huyện Gia Lâm

.

Theo quyết định trên, điểm đầu (điểm 1) của tuyến đường tại nút giao với đường 179. Trong khi đó, điểm cuối (điểm 5) tại nút giao với tuyến đường gom cầu vượt qua đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Chiều dài tuyến đường vào khoảng 1km, chạy qua địa bàn xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm. Mặt cắt ngang đường rộng B=30m, trong đó lòng đường rộng 14m và vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 8m.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hà Nội được chính quyền TP giao trách nhiệm kiểm tra, xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 phù hợp với nội dung quyết định trên. Đồng thời, Sở này chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt.

phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường ở Gia Lâm
Tuyến đường dài khoảng 1km, rộng 30m, chạy qua địa bàn xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.

Bên cạnh đó, UBND TP. Hà Nội giao UBND huyện Gia Lâm nhiệm vụ phối hợp, chủ trì cùng các sở, ngành liên quan công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường được chính quyền TP phê duyệt. Mặt khác, UBND huyện Gia Lâm bàn giao hồ sơ cho UBND xã Kiêu Kỵ để quản lý quy hoạch xây dựng dọc hai bên tuyến đường và các đơn vị liên quan triển khai công tác lập dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Địa phương này cần triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch; thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tuyến đường; chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các mốc giới, xây dựng các công trình hai bên tuyến đường theo chỉ giới đường đỏ và mốc giới được phê duyệt.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội được giao trách nhiệm thực hiện rà soát, thông báo và cung cấp lại chỉ giới đường đỏ cho các cá nhân, đơn vị đã được cung cấp hồ sơ chỉ giới đưởng đỏ dọc tuyến đường (nếu có khác với hồ sơ chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo quyết định này).

Nguồn: dothi.net