Bạc Liêu chuyển đổi gần 5.000 ha đất nông nghiệp sang phi nông nhiệp

.
CafeLand - Theo quy hoạch, đến năm 2020 tỉnh Bạc Liêu có 228.795 ha đất nông nghiệp, chiếm 85,72%, đất phi nông nghiệp là 30.725 ha, chiếm 11,51%, đất chưa qua sử dụng 7.378 ha; đất đô thị 48.174 ha.

Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bạc Liêu.

Từ năm 2016-2020, tỉnh có 4.901 ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp, 862 ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp, 4 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Chính phủ cũng yêu cầu UBND tỉnh Bạc Liêu quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê.

Nguồn: cafeland.vn