Tiếp tục triển khai dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo kết luận, Thủ tướng đồng ý tiếp tục thực hiện Dự án theo hình thức hợp đồng BOT có sự hỗ trợ bằng vốn ngân sách nhà nước nhằm không để thời gian thu phí quá dài; sớm thông tuyến vào năm 2020. Đồng thời, chuyển đổi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án từ Bộ Giao thông vận tải về UBND tỉnh Tiền Giang. UBND tỉnh Tiền Giang quyết định điều chỉnh Dự án theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo doanh nghiệp dự án rà soát lại phương án tài chính. Thủ tướng yêu cầu đảm bảo công khai, minh bạch, chống lợi ích nhóm, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực… đảm bảo phương án hoàn vốn của Dự án không quá 15 năm.

Việt Thắng

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn