Cao su Tây Ninh chốt trả cổ tức tiền mặt 2017, tỷ lệ 23%

.

Công ty dự kiến sẽ chi gần 67 tỷ đồng cho đợt thanh toán cổ tức này, nguồn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ.

Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 497,5 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 106 tỷ đồng, với tỷ lệ chia cổ tức là 15%. Quý I/2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 80,8 tỷ đồng và lãi ròng đạt 11,4 tỷ đồng.

T.H

Từ khoá :
Cao su Tây NinhTRC
Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn