ABT tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%

.

Quý I/2018, Công ty đạt 91 tỷ đồng doanh thu và 9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. EPS tương ứng 712 đồng.

Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 400 tỷ đồng, tăng 4%; chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 48 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2017.

 

T.H

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn