Báo cáo thị trường heo hơi quý II/2018

.

Để download báo cáo Thị trường heo hơi quý II/2018, xin vui lòng nhấp vào link dưới đây:

pigmarketq2_JARG.pdf

Nguồn: Tố Tố/Vietnambiz, Kinh tế & Tiêu dùng

 

Nguồn: vinanet.vn